Årsmelding og regnskap, innkalling til generalforsamling

 

Når du kjøper leilighet i Solfjellet Borettslag skal du få utlevert årsmelding med regnskap og borettslagets vedtekter. Årsmeldingen inneholder følgende hovedelementer:
  Innkalling med saksliste
  Årsberetning
  Styrets arbeid det siste året
  Årets regnskap med noter samt budsjett
  for neste års drift
  Revisors beretning
  Husordensregler

I tillegg kan årsmeldingens saksliste inneholde forslag til generalforsamlingen. Både styret og du som andelseier har anledning til å fremme forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen som avholdes hvert år i april /mai måned. Forslag som ønskes behandlet bør oversendes i god tid før generalforsamlingen avholdes.  Du bør imidlertid av hensyn til den videre behandling av forslaget som også skal trykkes/ gjengis i sin helhet i årsmeldingen, oversende forslaget allerede medio januar måned. Forslag som fremmes til behandling overfor borettslagets eneralforsamling skal være stilet til generalforsamlingen samt undertegnet med andelseiers navn, adresse og leilighetsnr. Borettslagets styre behandler eventuelle forslag før generalforsamlingen og vil i årsmeldingen gjengi sine merknader og innstilling til forslaget. I forbindelse med sine merknader og innstilling kan styret foreslå at forslaget avvises eller godkjennes av generalforsamlingen. Styret kan også overfor generalforsamlingen forslå en endring eller et alternativ til det fremsatte forslag. Ved et eventuelt forslag til generalforsamlingen er det naturlig at du som forslagsstiller møter opp til behandlingen og således ovenfor de fremmøtte andelseierne er tilgjengelig for eventuelle spørsmål/ avklaringer om forslaget.