Ansvarfordeling / vedlikeholdsfordeling - andelseiere / borettslag

Som andelseier skal du for egen kostnad sørge for forsvarlig vedlikehold og utskifting innenfor boligen - forøvrig gjelder følgende ansvarsfordeling

Elektrisk anlegg

Borettslagets ansvar omfatter ledningsanlegget frem til hovedsikring i andelseiers sikringsskap. Som andelseier har du ansvar for vedlikehold og utskifting av alle komponenter i sikringsskap inkl. hovedbryter og ledninger frem til boligens uttak, samt forbruksutstyr som tilknyttes disse uttak

Radiatorer med røropplegg

Du har ansvaret for generelt vedlikehold av radiatorer og røropplegg. Det kan for eksempel dreie seg om oppussing i form av maling samt etterjustering av pakkboks på radiatorkran/ stengeventil for å unngå lekkasjer fra denne. Dersom det blir nødvendig å skifte ut radiator eller deler på radiatorene skal vaktmesterkontoret kontaktes som vil sørge for at et slikt arbeid utføres for borettslagets kostnad.

Røropplegg for kaldt og varmt forbruksvann

Borettslaget har ansvar for røropplegget frem til og med boligens hovedstoppekran for varmt og kaldt forbruksvann. Som andelseier har du ansvar for vedlikehold og utskifting av alle vannførende ledninger fra hovedstoppekran samt alt vannforbrukende utstyr som kobles til disse vannførende ledninger

Totalansvar for alt vedlikehold i egen bolig

Som andelseier har du ansvar for vedlikehold og utskifting av alt innefor egen bolig med tilhørende areal og komponenter. Unntaket er felles ledninger / rør som går gjennom boligen, fra bolig til bolig

Leilighetens inngangsdør
Vedlikehold eller utskifting av lboligens inngangsdør skjer for andelseiernes egen regning. Dører skal ha likt utseende, være innadslående for alle 2-roms boliger, men kan monteres som utadslående ved utskifting for 3-roms boliger.