Blokkontakter

Hensikten med blokkontakter er

I hver blokk bør det finnes 1 -2 blokkontakter. Disse velges vanligvis av blokkas beboere men kan også utnevnes av borettslagets styre når noen melder sin interesse. Hensikten med blokkontakter er at disse skal være et bindeledd mellom beboere og borettslagets styre. En gang i året (mars/april) kalles samtlige utvalgsmedlemmer og blokkontakter inn til et møte med styret der man diskuterer årets drift og hvor man har anledning til å fremsette forslag og ideer. Blokkontaktene bør avholde ett årlig blokkmøte med beboerne og dette bør fortrinnsvis avholdes før det årlige møtet med styret.