Endring av leiligheter - vedlikehold

Andelseier har rett til å foreta innvendig endringer i leiligheten. En forutsetning er at endringene ikke griper inn i bærende konstruksjoner eller berører felles rør eller innretninger
Andelseieren har i henhold til borettsloven og vedtektene utskiftningsplikt for alle elementer i boligen og andre areal som andelseieren har eksklusiv bruksrett til. Dette gjelder også opprydding etter innbrudd, hærverk og naturskade. Andelseier har ansvar for all utskifting av slikt som, servanter, tørkeskap, ledninger, knuste ruter, ovner etc. I korthet kan man si at andelseier har fullt og helt ansvar for alt det innvendige i sin egen bolig.
 
Andelseieren har rett til å foreta innvendige endringer som å ta bort, flytte lettvegger eller fjerne innvendige dører uten samtykke fra borettslaget. En forutsetning er at endringene ikke griper inn i bærende konstruksjoner eller berører felles rør eller innretninger.
 
Unntaket er Bruksendring:
  • Endring av leilighet ved fjerning av lettvegg som medfører en endring av eksempelvis kott til oppholdsrom, lekerom eller lite gjesterom er definert som bruksendring. Ved en slik endring må andelseier selv bekoste og søke Plan og bygningsetat om bruksendring. Et tiltak kan ikke igangsettes før tillatelse er gitt. 
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet vil eksempelvis være endring av kott/bod til annet bruk en det det er beregnet til. Under forutsetning av at en godkjennelse blir gitt fra Plan og bygningsetat og at arbeidet endringen ikke berører bærende konstruksjoner og slik at arbeidet uføres på en faglig forsvarlig måte, kan borettslaget etter søknad godkjenne en endring