Fellesrom

Det er blokkas beboere som i fellesskap avgjør hva rommene skal benyttes til
I blokkenes underetasjer, vestibylene, er det fellesrom som kan benyttes av beboerne. Det er blokkas beboere som i fellesskap avgjør hva rommene skal benyttes til. Som eksempel kan nevnes at i noen blokker har beboerne laget trimrom. I andre blokker finnes et kaférom hvor man møtes om kvelden. Ved tiltak til felles utnyttelse av et rom er det normale at blokkontakten enten på eget initiativ eller etter forespørsel fra beboere, kaller inn samtlige av blokkas beboere til ett blokkmøte hvor man diskuterer bruken av rommet. Når en avgjørelse er tatt, settes rommet i stand til ønsket bruk på dugnad av beboerne. For å unngå misbruk av rommet, er det vanlig at beboerne/ brukerne skifter lås og holder nøkkel for egen kostnad. I dette tilfellet skal altid ett sett nøkler oppbevares av vaktmesterkontoret. Brukerne av rommet sørger selv for orden og renhold.