Fjernvarme

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann dekkes av borettslagets fellesutgifter

A/S Haugerud Varmesentral leverer varme til vårt borettslag samt vår nabo, Haugerud borettslag. Oppvarming i leilighetene skjer ved hjelp av vannbåren varme, via undersentraler i kjelleren i hver blokk. Undersentralene leverer også varmt tappevann. Det er nattsenking mellom kl. 23 og 06. Kostnader til oppvarming og varmt tappevann dekkes av borettslagets fellesutgifter. Du som andelseier kan medvirke til å holde disse kostnadene nede ved for eksempel å installere sparedusj, og ved å ivareta hyppige men korte utluftinger med gjennomtrekk.