Fordelen med å bo i borettslag

Du kan frigjøre mye tid , få mer overskudd til å gjøre andre ting en bare å bo 

Med stell av hage, klipping av plener, snømåking samt et kontinuerlig vedlikehold bruker mange all sin tid på å bo.

Ved å bo i borettslag frigjøres både tid og overskudd til å gjøre andre ting. Borettslaget tar seg av det yttre vedlikehold, og tar initiativ til rehabilitering når behovet oppstår. Vaktmestertjenesten sørger for plenklipping og snøbrøyting. Med andre ord har du fordelen av at andre gjør mye av det arbeidet som må gjøres ved stell av egen bolig.