Forsikring - ansvarsområde / borettslaget - andelseier

Skyldes skaden uaksomhet fra andelseieren, er det han/henne som må dekke egenandelsen.

Skyldes skaden uaksomhet fra andelseieren, er det han/henne som må dekke egenandelsen

Som andelseier bør du ha hjemforsikring som dekker skade på innbo og løsøre. Borettslagets forsikring omfatter bygningene, bygningsmessige forandringer som den enkelte gjør inne i sin egen bolig, samt skade på glassruter og sanitærporselen.
 
Dersom skaden forårsakes av uaktsomhet eller av tilleggsinstallasjoner som for eksempel varmekabler, oppvaskmaskin og lignende, må den enkelte andelseier selv dekke egenandelen. Den enkelt andelseier må også dekke egenandelen ved plutselig / uforutsett vannlekkasje som skyldes slitasje / tretthetsbrudd på vannledninger innenfor lboligens stoppekran.

Uaktsomhet:

I de tilfeller som borettslagets forsikring blir gjort gjeldende må den enkelte andelseier også dekke egenandelen ved følgende skade eksempler:

Bygningsmessige vannskader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold av våtrom som bad, WC og kjøkken herunder manglende vedlikehold av installasjoner i disse rom som vannledninger, toalett med cisterne tappebatterier/kraner samt manglende renhold og vedlikehold av sluk. 

Bygningsmessige vannskader som oppstår på grunn av ikke faglig rep/vedlikehold eller installasjoner utført av uautorisert personell/firma.

Bygningsmessige vannskader ved frostsprengning av radiator som skyldes at andelseier har åpent vindu og avstengt radiator.

Øvrige skader som kan tilbakeføres til uaktsomhet fra andelseiers side.

Når skaden oppstår:

Når skaden eller lekkasjer oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig, prøv å kartlegg hva som er årsak til skaden og ta straks kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS - telefon 22 86 55 00  / faks 22 86 57 04

E-post: forsikring@obos.no

Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.

Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere.

Ovennevnte innebærer at når skaden er meldt, vil forsikringsavdelingen/ forsikringsselskapet avhengig av skadetype og størrelse, rekvirere takstmann.
 
Generelt 
 
I korthet kan man si at andelseeier betaler egenandelen ved skade på alt det innvendige i boligen som andelseier i henhold til borettslov og vedtekter har utskiftningsplikt og vedlikeholdsplikt for.

Ansvarsområde / grensesnitt - borettslaget / andelseier

Borettslagets vedlikeholdsansvar:
Frem til og med boligens stoppkran.

Andelseiers vedlikeholdsansvar:
Vannledninger med tilknyttet utstyr innenfor boligens stoppekran