Fremleie

Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS og skjemaet skal returnesres OBOS
Alle andelseiere kan leie ut sin leilighet for en kortere periode. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS, og skjemaet returneres til OBOS  (se adresse/telefonoversikten). Fremleiesaker har 30 dagers behandlingstid og det er i behandlingstiden ikke anledning til å leie ut. Skriftlig godkjenning må foreligge før leiligheten kan fremleies. Reglene for andelseiernes vedlikeholdsplikt er de samme, selv om andelseieren selv ikke bor i leiligheten.