Henvendelser til styret

Slik kontakter du styret

Muntlige henvendelser tas imot i kontortiden som er avsatt til dette formål. Følgende retningslinjer vil for øvrig være gjeldende ved henvendelser til styret.

 

Private henvendelser til enkeltstående styremedlemmer vil ikke bli behandlet av borettslagets styre. Klager skal alltid fremlegges skriftlig, være undertegnet samt påført adresse og leilighetsnummer. Skriftlige henvendelser kan gjøres hele året.  Anonyme, skriftlige henvendelser behandles ikke.