Kabel-TV anlegget - kollektiv avtale med GET -  bredbånd / telefoni

Solfjellet Borettslag har inngått en fellesavtale på digital-tv og bredbånd med GET. Ved fraflytting fra borettslaget må dekoderen innleveres get - den følger ikke leiligheten. Avtale om lån av dekoder tegnes med den person som er registrert som andelseier. Dekoder får du utlevert ved henvendelse til Get.

 

Get Servicekontor
Telefon : 02123. 

 
Dekoder Microboks er inkludert i avtalen med Get 

Microboks får du ved å henvende deg til Get. Henvis til avtalen mellom Solfjelet Borettslag og Get. Avtalen med Get for abonnentet kollektiv 10 innebærer en mådelig kostnad på kr. 39,-  som ikke faktureres andelseier med dekkes opp av borettslagets felleskostnad. Ønskes høyere hastighet på bredbånd enn kolletiv 10, kan andelseier få månedlig rabatt på veiledende priser fra kr. 130 - 150,- pr måned

Vil du ha dekoder med pause og opptaksfunksjon?
Du har muligheten til å bestille tilleggstjenester fra Get utover det som inngår i avtalen med borettslaget. Du kan blant annet velge:
Getboks 2 med pause og opptaksfunksjon. 
 
Valg av kanaler / endring av TV kanaler
Du har selv anledning til å endreTV Kanaler via appen til Get eller fra din side hos Get hvis du har lagt til rette for det.
 
Telefoni
Du kan også abonnere på mobilt abonnement hos get.