Kakerlakker er kostbart for borettslaget og andelseier

 

Når det oppdages kakerlakker i en leilighet må det ofte foretas behandling av andre leiligheter i området. Årsaken til detter er at kakerlakker kan spre seg på mange måter, men i første rekke gjennom ventilasjonsanlegg langs strømkabler, rørgjennomføringer og andre åpninger i byggkonstruksjonen.

Kakerlakker formerer seg raskt. En eggkapsel inneholder ca. 40 nye individer. Kakerlakker skiter der de spiser, ekskrementene lukter og inneholder en mengde allergener som kan frembringe allergi hos mennesker. Noe som tilsier at forholdet er et helse og miljøproblem.

Hvor kommer kakerlakkene fra?

Borettslagets erfaring er at kakerlakker ofte oppstår på grunn av økt reisevirksomhet til fjerne strøk. Dette medfører at det kan oppstå kakerlakkspredning ved at udyret er med hjem i bagasjen.

Hvem har ansvaret for bekjempelse av kakerlakker og hvem skal betale kostnaden?

Av hensyn til de øvrige andelseiere, har borettslaget når det oppstår et kakerlakktilfelle, ansvar for å igangsette tiltak for å unngå spredning. Andelseier har imidlertid også et ansvar til å sørge for at spredning unngås. Andelseier har ansvar for straks å melde fra om kakerlakkutbrudd i leiligheten slik at spredningen reduseres.

Unnlater andelseier å varsle borettslaget, slik at spredningen får et unødvendig stort omfang, som igjen medfører en unødvendig økt kostnad for borettslaget, kan andelseier bli gjort økonomisk ansvarlig.