Kjøp/salg av leiligheter

Før innflytting kan finne sted skal ny andelseier godkjennes av styret
Kjøp og salg av leiligheter er en sak mellom kjøper og selger og eventuelt megler/ takstmann dersom det oppdages uregelmessigheter i form av for eksempel feil og mangler i forbindelse med salget. Før innflytting kan finne sted skal søknad om godkjennelse av ny andelseier behandles av styret. Det er 30 dagers behandlingstid. Innenfor denne tiden kan andelseiere i borettslaget eller medlemmer av OBOS benytte  seg av sin forkjøpsrett.