OBOS oppgaver

OBOS er i henhold til kontrakt borettslagets forretningsfører

Forretningsførerens viktigste oppgaver er:

  • Å kreve inn husleie, foreta kontroll med innbetalingene og foreta purringer og innkasso av eventuelle restanser.
  • Å foreta betryggende forvaltning av borettslagets likvide midler i henhold til forskrifter gitt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet.
  • Å utføre den løpende regnskapsførsel og fremme forslag til årsregnskap og årsmelding for styret.
  • Å fremme forslag til budsjetter.
  • Å bistå borettslagets styre med råd og tilrettelegging av generalforsamlinger.
  • Å delta i styremøter etter avtale og følge opp vedtak i styremøte/generalforsamling i henhold til forretningsførerkontrakten.
  • Å foreta overdragelser av andeler og påse at medlemmenes forskjøpsrett blir respektert.
  • Å forestå beregning og utbetaling av lønn til borettslagets ansatte.
  • Å innberette statistiske opplysninger til offentlige myndigheter.