Parkering

Hvordan unngå parkeringsgebyr
 
 

I vårt borettslag er det gateparkering, parkering i parkeringshus (380plasser) eller parkering på de uteplasser som borettslagets disponerer (157 plasser).

Foran innkjøringer, foran blokker, på ganveier og grøntarealer er det ikke tillatt å parkere. 

Vi gir imidlertid tillatelse til korttidsparkering maks. 20 minutter i forbindelse med av- og pålessing. Ved inn- og utflytting vil det være behov for å parkere lengre enn 20 minutter. Ved henvendelse til vaktmesterkontoret fås en parkeringstillatelse som legges godt synlig i frontruten. Andelseiere som har bestilt håndtverkere bør opplyse om våre parkeringsbestem-melser og eventuelt sørge for at håndtverkeren får dispensasjon. Parkeringsbestemmelsene kan virke strenge for noen, men det må tas hensyn til brannvesen, snøbrøyting og syketransport. Ved borttauing rettes eventuelle klager til borttauingsfirma. 

Borettslaget refunderer ikke kostnader som andelseiere har fått på grunn av brudd på borettslagets parkeringsbestemmelser.

Borettslaget disponerer:

  • 40 plasser ved Haugerudveien 72. 
  • 37 plasser ved Haugerudveien 76. 
  • 55 plasser ved Stjernemyrveien ved innkjøring fra rundskjøringen. 
  • 24 plasser ved Haugerudveien 88.
  • 380 plasser i Solfjellet P-hus
  • Det kan tilbys lading av el-biler og ladbare hybridbiler på alle parkeringsplasser i Solfjellet parkeringshus. Se søknadskjema om ladeboks på nettsiden

 

Leien for uteplasser er kr.  300.- pr måned fra  og med 1. november 2014

Leie av plass i parkeringshuset er kr. 500.- pr måned fra og med 1. november 2014

I tillegg tilkommer etableringsgebyr for tiden på ca. kr 1450.- til OBOS

Plass tildeles i henhold til ansienitet / botid i borettslaget.

 

Det er ikke tillatt å benytte motorvarmeuttakene til lading.

 

Søknader om p-plasser finner du her 

Nyttig/Søknadomparkeringsplass/tabid/5044/Default.aspx