Styret

Styret hva er det ? 
I Solfjellet Borettslag består styret av fem medlemmer;  leder og 4 styremedlemmer. Styret, som står for den daglige drift av borettslaget, velges av generalforsamlingen.
 
Styrets leder og Styremedlemmer velges for en periode på to år, men av hensyn til  kontinuiteten  er kun to styremedlemmer på valg hvert år.
 
Generalforsamlingen velger også 4 varamedlemmer til styret. Varamedlemmer kan bli innkalt til å tre inn i styret ved forfall/fratredelse. Valgkomiteen som også velges av generalforsamlingen har en særskilt viktig oppgave med å innstille personer til styreverv og varaverv samt personer til velferdsutvalg, dyreutvalg og redaksjonsutvalg.
 
I konstituerende styremøte som avholdes umiddelbart etter generalforsamlingen velger styret selv i sin midte hvem som i perioden skal inneha vervet som nestleder og sekretær.