Taushetsplikt

Taushetsplikten gjelder også etter at man har avsluttet sin tjeneste i borettslaget

Borettslagets ansatte og tillitsvalgte er i forbindelse med sitt virke i borettslaget i henhold til borettsloven, underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller tillitsvervet. Tillitsvalgte er medlemmer av styret, varamedlemmer og eventuelle andre utvalg samt komiteer som borettslaget måtte ha.