Vaktmestertjenesten

Vaktmesterene kan ikke påta seg arbeid for

Borettslaget har 3 heltidsansatte vaktmestere. Vaktmesterene har sine faste oppgaver, slik at de normalt ikke kan påta seg arbeid for beboerne på dagtid. Ved lekkasjer, brann, sykdom, dødsfall og liknende kan vaktmesterene tilkalles. For eldre og uføre kan vaktmesterene bistå med enkle  vedlikeholdsoppgaver som ellers utføres av andelseierne selv, slik som skifte av batteri i røykvarsler og rengjøring av avtrekksventiler.