Ventilasjon

Dersom man følger enkle forholdsregler vil mange problemer unngås

En vifte som er plassert på taket av blokkene skal trekke brukt luft ut av leilighetene. Riktig bruk av ventilasjonssystemet er meget viktig for inneklimaet. Det kreves mye energi for å varme opp fuktig inneluft. Fuktig luft vil også kondensere mot kalde veggflater og forårsake mugg- og soppvekst. Dersom man følger enkle forholdsregler vil mye av disse problemene unngås:

Sørg for at avtrekksventilene holdes åpne året rundt.

Sørg for at friskluftsventiler i yttervegg/ spalteventiler i vinduer står åpne slik at frisk luft tilføres leiligheten når brukt luft trekkes ut fra kjøkken, bad, wc og bod.

Tallerkenventilene i kjøkken, bad, wc og  bod er utstyrt med snortrekk som tillater en viss regulering av luftmengder som trekkes ut av leilighetene. Ventilene må aldri stenges helt. Avtrekket er sterkest på kjøkkenet og  bad, noe svakere på toalett og bod. La gjerne døren til badet stå litt åpen etter bruk av baderommet for å sikre god utlufting av fuktig luft.