Vinduer

Hvis uhellet skulle være ute, og det er behov for å skifte glass, skal du ta kontakt med vaktmesterkontoret som bestiller riktig type glass

Rengjøring av vinduenes PVC karm og -ramme må ikke skje med sterkt slipende rengjøringsmiddel. Maling for å endre farge er ikke tillatt. Vinduene er doble energiglass (Climaplus Eko) -og er fylt med Argon. 

Alle vinduets bevegelige mekaniske deler bør smøres regelmessig.I tillegg bør du foreta nødvendige justeringer.Ved defekt vindusmekanisme tar du kontakt med vaktmesterkontoret. Barnesikringer er montert på alle vinduer. Disse er påbudt og må ikke fjernes.

Ved feil på vinduene/vindusmekanismen som skyldes manglende vedlikehold i form av smøring må du selv i henhod til vedlikeholdsplikten betale for utbedring.