Å bo hos oss

 

Forord

  • Hva er hensikten med informasjonen "Å bo hos oss"  
 

Fordelen med å bo i borettslag

  • Du kan frigjøre mye tid , få mer overskudd til å gjøre andre ting en bare å bo 
 

Styret

  • Styret hva er det ? 
 

Borettslaget

  • Solfjellet borettslag er en typisk representant for 60-tallets boligarkitektur 
 

Fellesmåling av strøm

  • Borettslaget har avtale om fellesmåling av strøm med LOS 
 

Styrets protokoll

  • Styret skal føre protokoll over sine handlinger 
 

Godkjenning av nye andelseiere

  • Borettslaget har i henhold til brl. §16 30 dager på seg til å behandle søknaden
    om å bli godkjent som andelseier 
 

Dyrehold på vilkår

  • Alle som har eller anskaffer hund eller katt er forpliktet til å undertegne erklæring om dyrehold. 

Les mer...