Elektroniske og elektriske produkter

Leveres til en forhandler eller gjenbruksstasjon

Kasserte mobiltelefoner, kjøleskap, komfyrer og lignende produkter må ikke kastes i vanlig søppelbeholder. ØDELAGT / KASSERT PC KAN LEVERES TIL www.fair.no