Farlig avfall

Skal leveres til miljøstasjonen

Avfall som er skadelig for helse og miljø, f.eks motorolje, malingrester, lakk, lim, løsemiddel, m.m. Skal leveres til miljøstasjonen. Sparepærer, lysstoffrør, oppladbare batterier leveres miljøstasjon eller forhandler/dagligvarabutikker. NB! Må ikke kastes i vanlig søppelbeholder (vestibylens nedkastsjakt).