Glass og metallembalasje

Leveres i glassiglo/glassbeholder

Sorter ut brukt, ikke pantbar glass og metallembalasje.

  • Glass: Skylles før levering. Etiketter, lokk og skrukorker kan sitte.
  • NB! Porselen, keramikk og steintøy kastes i vanlig søppelbeholder.
  • Metallembalasje: Skylles før levering. Legg mindre bokser i større. Klem boksene sammen slik at de mindre ikke faller ut.