Matavfall - plastemballasje

Kastes i vanlig søppelbeholder (VESTIBYLENS NEDKASTSJAKT)

Pakk avfallet forsvarlig inn. Husk det er andre som må ta i avfallet etter deg. Dårlig/manglende innpakking av avfallet kan medføre tilgrising av sjakt og søppelrom med vond lukt som kan spre seg til vestibyler.