Papir, papp og drikkekartonger

Leveres i papirbeholder
Melkekartonger, papp og juicekartonger, pappembalasje for frossenfisk og refilkartong for vaskemiddel kan du legge i beholderen for papir. Både det med aluminiumsbelegg og med kork. Drikkekartongene skylles, brettes og legges i pose