Avfall og miljø

 

Papir, papp og drikkekartonger

  • Leveres i papirbeholder
 

Elektroniske og elektriske produkter

  • Leveres til en forhandler eller gjenbruksstasjon
 

Glass og metallembalasje

  • Leveres i glassiglo/glassbeholder
 

Tekstiler

  • Leveres i utplasserte beholdere (FRETEX).
 

Matavfall - plastemballasje

  • Kastes i vanlig søppelbeholder (VESTIBYLENS NEDKASTSJAKT)
 

Farlig avfall

  • Skal leveres til miljøstasjonen
 

Møbler - Større gjenstander

  • Leveres gjenbruksstasjonene på Brobekk og på Grønnmo
 

Bildekk

  • Dekk uten felg kan du levere gratis til forhandler uten krav om nykjøp