Andelseier må dekke egenandelsen på kr. 6000.-

Hvis borettslagets forsikring blir gjort gjeldende, må andelseier dekke egenandelen ved:
  • Manglende oppfyllelse av vedlikeholdsplikten.
  • Ikke faglig / autorisert vedlikehold utbedring.
    Varmekabler.
  • Lekkasje fra egeninstallert bruksutstyr som oppvaskmaskin med tilknyttet utstyr og elektrisk bruksutstyr og lignende.
  • Uaktsomhet.

Det er å merke seg at andelseier har ansvar for et kontinuerlig og faglig/ autorisert vedlikehold av våtrom som bad, WC og kjøkken med installasjoner som vannledninger fra boligens stoppekran, toalett med cisterne og tappebatterier/kraner herunder renhold og vedlikehold av sluk.

Ved påførte vannskader/følgeskader som ikke dekkes av forsikringen og som skyldes andelseiers manglende vedlikehold, må andelseier svare for både totalkostnaden til utbedring av lekkasjeårsaker i egen bolig og følgeskaden i underliggende bolig.