Innledning - forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidigeforsikring med polisenummer 79703355

Borettslagets forsikring dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Egenandelen ved skader som dekkes av bygningsforsikringen er kr. 6000.-

  • Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
  • For å begrense skadeomfanget ved en eventuell vannlekkasje, bør andelseier ha oversikt over hvor leilighetens stoppekraner er montert.
  • Borettslaget dekker ikke egenandelen til andelseiers hjemforsikring