Når skaden oppstår

Når skaden oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig

Når skaden eller lekkasjer oppstår, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Steng stoppekran og ta kontakt med vaktmesterkontoret eventuelt rørllegger ved behov. Prøv å kartlegg hva som er årsak til skaden og ta straks kontakt med Forsikringsavdelingen i OBOS - telefon 22 86 55 00 - faks 22 86 57 04 -

E-post: forsikring@obos.no.

 

Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.

 

Forsikringsavdelingen samordner skademeldinger, utbedringer og oppfølging av skadesaker for forsikringsselskapet, borettslaget og beboere.

 

Ovennevnte innebærer at når skaden er meldt, vil forsikringsavdelingen/ forsikringsselskapet avhengig av skadetype og størrelse, rekvirere takstmann for besiktigelse. Skademeldinger og takstrapporter med skadeårsak og kostnadsoverslag, vil bli oversendt til borettslaget. Skademeldingene vil inneholde opplysninger om skaden vil bli erstattet av borettslagets huseierforsikring. Takstrapportene tar ikke standpunkt til erstatningsspørsmålet.