Ansvarsområde - borettslag / andelseier

Hensiktsmessig HMS dokumentasjon

Forholdet mellom utleier/leietaker: 

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE): Ved en hensiktsmessig HMS dokumentasjon skal grensesnittet" mellom utleier og leietakers ansvarsområde defineres.

Husleiekontrakten - ansvarsområde/grensesnitt - borettslaget/andelseier:

 

Borettslagets vedlikeholdsansvar:

Frem til hovedsikring.

 

Andelseiers vedlikeholdsansvar:

Fra og med hovedsikring med ledningskurser frem til leiligheten herunder leilighetens innvendige faste ledningsnett og tilknyttet utstyr.