Dokumentasjon - Borettslagets rett til kontroll

Andelseier bør til enher tid kunne dokumentere at systematisk kontroll er utført

Dokumentasjon

Andelseier bør ved salg overfor kjøper eller til enhver tid overfor borettslag og tilsynsmyndighet kunne dokumentere at systematisk kontroll av leilighetens faste installerte ledningsnett er utført og at eventuelle feil og mangler er utbedret. Som dokumentasjon kan benyttes arkiverte sjekklister av den type som følger årsmeldingen. Årsmeldingen med sjekkliste bør derfor arkiveres i en egen perm. Kjøper bør forvisse seg om at systematisk kontroll er utført og at eventuelle feil og mangler er utbedret av en autorisert elektroinstallatør. Sjekkliste kan også lastes ned fra kategorien nedlasting på disse sidene.

 

Benyttes autorisert elektroinstallatør til å foreta el-sjekk og en eventuell utbedring på ledningsnettet, plikter det engasjerte firma å fylle ut en samsvarserklæring når arbeidet/oppdraget i leiligheten er avsluttet. Denne erklæringen skal oppbevares som en del av dokumentasjon på leilighetsanlegget

 

Borettslagets rett til kontroll

I henhold til husleiekontrakten forbeholder borettslaget seg retten til å få adgang til leiligheten for å kontrollere om andelseier har oppfylt vedlikeholdsplikten og at risikomomenter er i orden.