Systematisk kontroll (egenkontroll) - Utbedring

Andelseier bør foreta minst en årlig kontroll

Systematisl kontroll (egenkontroll)

Med henvisning til husleiekontrakten herunder andelseier vedlikeholdsansvar og plikt, kan systematisk kontroll i henhold til Produkt- og elektrisitetstilsynet, ivaretas ved at andelseier foretar egenkontroll (visuell kontroll), for å forsikre seg om at materiell ikke er ødelagt eller utsatt for varmegang eller lignende. Når det gjelder utstyr som tilkobles leilighetens faste ledningsnett er også dette andelseier ansvar.

Andelseier bør foreta minst en årlig kontroll av leilighetens faste installerte ledningsnett og eget utstyr som er tilkoblet. Denne kontrollen kan utføres ved å benytte sjekkliste som er innsatt bakerst i årsmeldingen.

 

Istedenfor å foreta egenkontroll kan andelseier for egen kostnad engasjere et autorisert elektrofirma til å foreta en årlig kontroll. 

 

Utbedring:

Ved feil eller mistanke om feil på leilighetens faste ledningsnett eller tilknyttet utstyr må andelseier selv sørge for nødvendig utbedring eller en videre kontroll. En slik utbedring eller en videre kontroll, skal alltid foretas av godkjente autoriserte elektroinstallatører.