Internkontroll

 

Hafslundsjekken gir trygghet

  • Med Hafslundsjekken får du kontrollert det elektriske anlegget i leiligheten din
 

Lov om internkontroll - borettslaget

  • Borettslaget har som virksomhet i henhold til lov om internkontroll...
 

Lov om Internkontroll - andelseier

  • Alt arbeid som andelseieren plikter å utføre skal foretas uten opphold
 

Ansvarsområde - borettslag / andelseier

  • Hensiktsmessig HMS dokumentasjon
 

Systematisk kontroll (egenkontroll) - Utbedring

  • Andelseier bør foreta minst en årlig kontroll
 

Dokumentasjon - Borettslagets rett til kontroll

  • Andelseier bør til enher tid kunne dokumentere at systematisk kontroll er utført
 

Systematisk kontroll av brannsikringsutstyr - røykvarsler

  • I henhold til forskriftene...