Bruk av TV

 

Skru av TV`en med AV- knappen før du går å legger deg. Det er ikke godt nok å bare bruke fjernkontrollen