Støpsler / skjøtekontakter

 

Støpsler og skjøtekontakter er svake ledd i elektriske installasjoner, og feil her øker brannfaren. Få derfor montert et tilstrekkelig antall med faste stikontakter.

Bruk en autorisert installatør:

Å være hobbyelektrikker er både ulovlig og farlig!

Merker du uregelmessigheter ved elektrisk anlegg eller utstyr få det kontrollert av autorisert installatør.