A/S Haugerud Varmesentral

 
Varmesentralen som er et fjervarmeanlegg sørger for oppvarming av radiatorer og varmt forbruksvann i Solfjellet og Haugerud Borettslag. Borettslagene har hver 49 % av aksjene i selskapet. OBOS har 2 % + forretningsførselen. Selskapet ledes av et eget styre bestående av representanter fra hvert av lagene og OBOS. Rimligste energiform er biobrensel som benyttes til grunnlast. Rimligste alternativ av olje eller El benyttes til topplast.
 

Hovedanlegget

 
 
 
 
 
 

Bioanlegget