Styret i Solfjellet borettslag

 
Henvendelser fra andelseiere om boligen skal som hovedregel rettes direkte til styret i borettslaget. Se oversikt vedr. styrets kontortid på Hjemsiden under seksjonen styrekontor. Unntak fra dette er:
Forsikringssaker (ikke innbo), søknad om bruksoverlating, husleie, purringer,utkastelser/oppsigelser m.v, salg av bolig. I disse tilfeller rettes henvendelsene direkte til OBOS
 

Leder - Terje Aas

Haugerudveien 72 0674 - Oslo 
Har innehatt vervet som styreleder siden 1985.

 

 

 

 

 

 

Oppgaver:

  • Har den daglige kontakt med forretningsfører og OBOS-Prosjekt.
  • Sørger for utforming/oppsetting av sakslister/styrekart og har ansvar for å innkalle til styremøter og leder disse.
  • Sammen med styremedlem Roald Silnes kontrolleres og anvises borettslagets fakturaer.
  • Deltar i befaringer, byggemøter og representerer borettslaget i tvister som bringes inn til domstolene for behandling.
  • Sørger for informasjon utad i borettslaget og er bindeledd mellom styret og de ansatte vakltmestere
  • Er oppnevnt som borettslagets representant i styret for AS Haugerud Varmesentral.
 

Nestleder - Mette Holmen

 
Mette HolmenHaugerudveien 74 0674 - Oslo 
Ble medlem av styret i 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ivaretar oppgaven som sekretær.
  • ivaretar styreleders oppgaver ved han fravær.
  • Ble valgt som nestleder i konstituerende møte 2013.
  • Er oppnevnt som varamedlem i styret for AS Haugerud Varmesentral
 
Styremedlem - Roald Silnes
Haugerudveien 82 0674 - Oslo 
 
Ble medlem av av styret i 2013.
 
Har ansvar for borettslagets internkontroll
 
 
 
 
 
 
Styremedlem - Sølvi Helèn Klaussen
Haugerudveien 80 0674 -Oslo 
 
Ble medlem av styret i 2010.
 
Hun administrerer utleie av borettslagets parkeringsplasser
 
 
 
 
 
 
Styremedlem - Gøril Eia

 

Haugerudveien 76 0674 - Oslo 
Ble medlem av styret ved generalforsamlingen 2018. Har tidligere i 2 omganger innehatt vervet i borettslaget.