Utvalg i Solfjellet borettslag

 
Oversikt over utvalgsmedlemmer/komitemedlemmer valgt på ordinær generalforsamling 2015.
 

Medlem av dyreutvalget

Monika Nikolaiesen - Haugerudveiene 72

Rebecca Solvi - Haugerudveien 80

Tom Nørve - Haugerudveien 74

Kurt Madsen - Haugerudveien 88

Medlem av grøntutvalget 

Edel Marie Esse - Haugerudveien 78.

Sigmund Tørris Dahlsrud - Haugerudveien 76.

 

Medlem av valgkomite

Edel Marie Esse - Haugerudveien 78

Jan Erik Kleiv - Haugerudveien 80

Linda Madsen - Haugerudveien 74