Vaktmester i Solfjellet borettslag

 
Borettslagets ansatte vaktmestere. Trykk på navnene for nærmere informasjon.
 

Vaktmesterkontorets kontortid for beboere er:

Mandag til og med lørdag kl. 10.30 - 11.30
 
På grunn av turnustjenesten alternerer kontortiden på lørdager mellom de ansatte.
 
Henvendelser rettes til driftskontoret og ikke til den enkelt ansatt ute på området. De ansatte kan ikke påta seg privat arbeid for beboere
 
Nødhjelp
 
Vannlekkkasjer - Tlf. på dagtid mandag - fredag: 22 08 05 00 / kveld og helg: 958 50 100.
 
Heisstopp - Tlf. 02580
 
Vaktmester - Max Enger

Ansatt siden 2011

Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 72, 74, 76 med tilhørende uteområde.
All henvendelse rettes til driftskontoret i Haugerudveien 80.
Telefon: 22 32 21 72
 
 

Vaktmester - Jon Gunnar Hesmyr 

Ansatt  siden 2015

Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 78, 80 og 82 med tilhørende uteområde.
All henvendelse rettes til driftskontoret i Haugerudveien 80.
Telefon: 22 32 21 72 
 
 
Vaktmester - Robert Schaug

Ansatt 09.01.12

Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 84, 86 og 88 med tilhørende uteområde.
All henvendelse rettes til driftskontoret i Haugerudveien 80.
Telefon: 22 32 21 72