Varamedlemmer i Solfjellet borettslag

 
Varamedlemmer kan bli innkalt til å tre inn i styret ved forfall/fratredelse. 
 
 

Varamedlem - Bjørn Gundersen, Haugerudveien 80

Varamedlem - Kathe Hermstad, Haugerudveien 80