Varamedlemmer i Solfjellet borettslag

 
Varamedlemmer kan bli innkalt til å tre inn i styret ved forfall/fratredelse. 
 

Varamedlem Bjørn Gundersen, Haugerudveien 80

Varamedlem Kathe Lise Hermstad, Haugerudveien 80

Varamedlem Bolette Stouenberg Lindholdt, Haugerudveien 84

Varamedlem William Giffen Sæbø, Haugerudveien 84