Kontakt Informasjon

 

Styrekontor:
 
Postadresse: Haugerudveien 78, 0674 - Oslo
 
Kontortid: 1. og 3. onsdagen i måneden kl. 18.00-19.00 
 
Ingen kontortid:  15. juni - 15. agust
 
Henvendelser/spørsmål via e-post eller brev kan sendes hele året. Eventuelle klager skal alltid være i brevform og signert av andelseier
 
** Unngå private henvendelser hjem til styrets medlemmer
  
Telefon: 22-32-21-03 (Kun i kontortiden 18.00-19.00)
 
E-post til styret:
 
 
 
____________________________________________________________________________________________
 
 
 
Vaktmesterkontor:
 
Postadresse: Haugerudveien 80, 0674 - Oslo
 
Telefon: 22-32-21-72
 
Kontortid: Mandag til og med lørdag kl. 10.30 - 11.30
 
** Utenom kontortiden kan du legge inn beskjed på telefonsvarer eller sende e-post
 
Ansatte vaktmestere:
 

All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon: 22 32 21 72

Max Enger

  • Ansatt siden 2011
  • Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 72, 74, og 76 med tilhørende uteområde.
  • All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon: 22 32 21 72

 

Jon Gunnar Hesmyr

  • Ansatt siden 2015
  • Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 78, 80 og 82 med tilhørende uteområde.
  • All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon 22 32 21 72

 

Robert Schaug

  • Ansatt siden 2012
  • Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 84, 86 og 88 med tilhørende uteområde.
  • All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon: 22 32 21 72

** Unngå private henvendelser hjem til de ansatte

 

 

 

 

 

Nødhjelp


 

Ved vannlekkasjer:

 
Rørleggerfirmaet
Andenæs AS:
Dagtid: 22 08 05 00.
Kveld og helg: 958 50 100.
 
Ved heisstopp: 
NOKAS alarmstasjon:  
Tlf. 02580
 
Låst deg ute fra
egen leilighet?
 
Access Lås & Nøkkel AS

Besøksadresse:
Bergensveien 4b, 0963 Oslo
 
Postadresse:
Postboks 123 Grorud, 0905 Oslo
 
Tlf: 22 82 00 50
Fax: 22 82 00 59