Aktuelt


12
Brannsikkerheten i borettslaget - utskifting av dører?

Saksbeskrivelse:

 

Borettslaget har et internkontroll opplegg med beskrivelser, kontrollrutiner og oppfølgende tiltak som av eksterne kontrollorganer blir ansett for å være meget god.

 

Etter brannen høsten 2005 i Haugerudveien 82, ble det av brannvesenet foretatt befaring i forbindelse med et foretakende kalt høyhus prosjekt. Borettslagets internkontroll beskrivelse vedr brannsikkerheten og tiltak for å redusere faren for branntilløp i fellesarealer, ble også i denne sammenheng vurdert til å være meget god. Det ble foretatt befaring / kontroll av tørropplegg, brannventilasjon fra hovedtrapp og branntrapp samt generell befaring / kontroll av fellesarealene og øvrige brannsikringsforhold.

 

Rapporten fra befaringen pålegger ikke borettslaget å gjennomføre ytterligere tiltak i fellesområder da borettslagets utstyr, sikkerhet og brannforbyggende tiltak, oppfyller forskrifter gjeldende fra borettslaget ble oppført. Det fremkommer imidlertid i rapporten en henstilling/ønske om at borettslaget skifter ut dørene som vender ut fra etasjevestibyler til hovedtrapp og branntrapp slik at disse oppfyller/er i tråd med nyere forskrifter/krav.

 

Det er som nevnt senere foretatt endringer i forskriftene som stiller sterkere krav til dører fra etasjevestibyler ut til hovedtrapp og branntrapp. Dette er krav som vedr motstandsdyktighet mot varme og tetthet mot røyk. Da det er forskriftene fra den tid som borettslaget ble oppført som gjelder, vil forholdet ha den effekt at borettslaget ved en eventuell fremtidig bygningsmessig endring som berører de ovennevnte dører, bli pålagt å skifte til dører som oppfyller dagens forskrifter/krav. Det anses som meget usannsynlig at borettslaget vil komme i en situasjon med bygningsmessig endringer, som berører disse dører, da vestibylen består av bærende betongkonstruksjoner.

 

Forholdet til de nye forskrifter vil imidlertid bli oppfylt ved gradvis utskifting etter hvert som det oppstår feil ved den enkelte dør som nødvendiggjør skifte. Denne fremgangsmåte/løsning relatert til å takle nye forskriftskrav, vil dog innebære at det vil ta mange år før samtlige dører fra etasjevestibyle til branntrapp og hovedtrapp er skiftet ut, herunder å kunne oppfylle dagens forskrifter.

 

En total utskifting er beregnet til å koste borettslaget ca. kr. 1 700 000.-. Det er i det foreliggende budsjett tatt høyde for denne kostnaden ved et låneopptak. Dette lånet kommer i tillegg til det lån som betjenes av borettslaget på bakgrunn av de allerede involverte prosjekter. Her presiseres at budsjettbeløpet på låneopptak i 2006 på kr 4 050 000, består av 2. og siste delutbetaling på kr 2 350 000.- av et lån i 2005 på kr 6 350 000.- og de ovenstående 1 700 000.-.

 

Ved et låneopptak med påløpte renter og er det beregnet at disponible midler ved årets slutt vil utgjøre 2 477 022.-. Dette er et beløp som borettslaget bør ha innestående. Selv om det i budsjettet for 2006 ikke er tatt høyde for en regulering av felleskostnaden (tidligere husleieinnbetaling) kan det inntreffe andre forhold i borettslaget, som kan nødvendiggjøre en regulering.

 

Styrets merknader til saksbeskrivelsen:

Saksforholdet vedr beboernes sikkerhet. Det er derfor rimelig at andelseierne får anledning til uttale seg om saken gjennom et førende generalforsamlingsvedtak. Andelseierne gis derfor anledning til å ta stilling til saken.

 

Vedtak - alternativ A)

Borettslaget foretar en total utskifting av dører fra etasjevestibyler til hovedtrapp og branntrapp, slik at disse oppfyller dagens krav til brann og røyktetthet

 

Vedtak - alternativ B)

Borettslaget foretar ved behov enkeltvis utskifting av dører fra etasjevestibyler til hovedtrapp og branntrapp, slik at man gradvis oppfyller dagens krav til brann og røyktetthet.

 

Behandlingsmessige merknader:

 

Da forholdet med en eventuell total utskifting på bakgrunn av en henstilling og dørenes tilstand, herunder at det ikke forligger krav om utskifting, må dette forhold vurderes til ikke å falle inn under vanlig vedlikehold. Forholdet må anses å falle inn under borettslovens

§ 8-9 (1)

§     Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt sitt samtykke med minst 2/3 flertall foreta ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.

 

På bakgrunn av ovennevnte må det legges 2/3 flertall til grunn for å få vedtatt alternativ A med total utskifting av dører.
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler