Aktuelt


16
Kjøp av Solfjellet parkeringshus?
I avhold møte med Realist Næringsmegling som på vegne av eieren fremsatte tilbudet, ble det avtalt at det overfor borettslaget, skulle fremlegges mer dokumentasjon før påske. Slik dokumentasjon er ikke mottatt. Borettslaget har derfor tatt initiativ til følgende brev.

Realist Næringsmegling AS     Pb. 6990, St. Olavs plass 0130 Oslo

VEDRØRENDE TILBUD OM KJØP AV PARKERINGSHUS, SOLFJELLET PARKERINGSHUS AS - SOLFJELLET BORETTSLAG

Vårt firma representerer som kjent Solfjellet borettslag i forbindelse med ovennevnte.

Det vises til tidligere kontakt i saken, ved Deres henvendelse med tilbud om kjøp av parkeringshuset.  Dette tilbudet ble besvart i brev fra vår side, hvoretter det ble avholdt et møte 3. mars 2009 hvor også undertegnede var til stede. Konklusjonen fra møtet var at vi skulle høre fra Dem i sakens anledning før påske. Da vi fortsatt ikke har mottatt noen oppfølgning siden nevnte møte, fremsettes denne henvendelse for å etterlyse en fremdrift i den etablerte dialogen.

Da vi ut fra manglende tilbakemelding er usikre på hvorvidt Realist Næringsmegling AS fortsatt er engasjert i saken, sendes kopi av dette brev til eier av parkeringshuset Solfjellet Parkering AS ved Jan Olaf Tønnevold.

Det tilbud De fremsatte på vegne av Deres oppdragsgiver baserte seg på feilaktige forutsetninger i forhold til gjeldende regulering, noe vi redegjorde for i møtet og vårt brev av 28. januar 2009. Blant annet er de omdisponeringer av arealene som fra Deres side ble markedsført som et betydelig potensial ikke realiserbare. Videre var kjøpstilbudet også av andre grunner uakseptabelt for vår klient, ikke minst da tilbudt pris ikke var relatert til en uavhengig verditakst som hensyntar byggets mangelfulle tekniske standard mv. Også dette ble diskutert i møtet, hvor det blant annet fra vår side ble forutsatt at videre vurderinger ville måtte basere seg på innhentede rapporter vedførende parkeringshusets tilstand og antatte oppussingskostnader mm. Vi forsto det slik at Deres side skulle gå videre med slike vurderinger og innhenting av rapporter.

Styret har nå anmodet oss om å gjenoppta dialogen knyttet til en mulig transaksjon.

Vår klient ble i 2004 forelagt et tilbud om kjøp av det samme parkeringshuset fra daværende eier OBOS Forretningsbygg AS. Pristilbudet den gang var på MNOK 8. Det ble ikke inngått noen avtale om kjøp i 2004. Dette skyldes at OBOS valgte å selge Solfjellet parkeringshus sammen med 4 tilsvarende parkeringshus til en annen kjøper før saken var ferdig behandlet på borettslagets generalforsamling

Styret i borettslaget vurderer nå situasjonen slik at de vil kunne gå inn for kjøp av parkeringshuset til den pris som ble tilbudt i 2004. Parkeringshuset har i de siste årene blitt overdratt flere ganger, uten at det har skjedd noen påkostninger over hodet. Heller ikke pris for utleie av eller salg av parkeringsplasser av denne standard har så vidt oss bekjent endret seg nevneverdig i den mellomværende perioden.

I 2006 ble parkeringshuset kjøpt av Bydelsgarasjene AS for MNOK 4,8. I 2007 ble selskapet Solfjellet Parkering AS utfisjonert fra Bydelsgarasjene AS, og eiendommen ble hjemlet over til selskapet 22. april 2008.  I den forbindelse er det ikke registrert noen kjøpesum.

Ut fra ovennevnte synes det åpenbart at den tilbudte kjøpesum på MNOK 40 millioner + omkostninger ligger langt over antatt markedsverdi.

Dersom det er interessant å vurdere et salg med utgangspunkt i ovennevnte, stiller vi gjerne i et møte for å diskutere øvrige vilkår. Vi ser for oss at et salg til nevnte pris vil forutsette at vår klient kjøper eiendommen som den er, dvs i den tilstand det står med omfattende vedlikeholdsbehov samt med påhvilende leiekontrakter. Gjennomføring av en eventuell transaksjon vil således innebære at Deres oppdragsgiver ikke vil måtte bruke ressurser på å innhente tilstandsrapporter og verdivurderinger i tilknytning til disse eller på å avvikle gjeldende leieforhold. Øvrige betingelser vil måtte avklares nærmere.

Vår klient er innstilt på å avholde en ekstraordinær generalforsamling i borettslaget med en avstemning vedrørende kjøp av parkeringshuset så snart de får en avklaring på om ovennevnte kan danne utgangspunkt for en videre dialog.  Vi må således ta forbehold om godkjenning fra generalforsamlingen.

Vi ser frem til en snarlig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS

 
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler