Aktuelt


06
 


Agenda for møtet var kommunale arealer innenfor borettslaget gjerde, areal ved Haugerudveien 88 samt areal vis a vis Haugerudveien 76.

Arealer innenfor borettslagets gjerde

I dette møtet ble partene borettslaget og Byfornyelsesetaten enig om at en fornuftig løsning på nåværende situasjon, lå i at borettslaget kjøpte disse arealer.

Areal vis a vis Haugerudveien 76

Arealet er en del av borettslagets totalløsning i forbindelse med å bedre parkeringssituasjonen i området. Borettslaget fremmet derfor forslag om kjøp av arealet.

Utfallet av saken

Fremdriften og utfallet av saken vedr de ovennevnte arealer er nå avhengig av Byfornyelsesetatens utspill overfor borettslaget. Sakens utfall vil være avhengig av at kostnadsnivået ved et kjøp er fornuftig relatert til områdenes beliggenhet og utnyttelse samt eventuelle andre utspill / krav i forbindelse med et eventuell fremtidig kjøp.

Kjørevei og parkering ved Haugerudveien 88

Dette arealet sorterer under Friluftsetaten. Friluftsetaten kunne i møte ikke avgi noen uttalelse om etaten ville kunne tilrå et salg av dette til borettslaget. Det ble fremsatt forslag fra etaten om at borettslaget avholdt et møte med plan- og bygningsetat med sikte på en omregulering med et eventuelt kjøp. På bakgrunn av dette er det fra borettslagets side innledet en dialog overfor Plan og bygningsetat i form av et planinitiativ, som vil avklare om det vil bli fremmet et eventuelt reguleringsforslag.

Friluftsetaten hevdet i møtet at både kjørevei og parkeringsplasser ved Haugerudveien 88 kun hadde status som midlertidig godkjenning, noe som ikke er i samsvar med borettslagets oppfatning i saken som er relatert til foreliggende korrespondanse mellom borettslaget og Oslo kommune, samt den foreliggende approbasjon som klargjør at kjøreveien er varig godkjent - mens det forligger en midlertidig dispensasjon på parkeringsplassene.

Overfor borettslaget ble det skapt et inntrykk av at Friluftsetaten helst så at hele området ble tilbakeført til den status det hadde før kjørevei og parkeringsplasser ble opparbeidet. Dette inntrykket ble forsterket ved at Friluftsetaten overhode ikke kunne avgi noen uttalelse på bakgrunn av spørsmål om etaten ikke så det fornuftige i dagen løsning i forhold til områdets beliggenhet - og de tidligere problemer med bare en gangvei ned til Haugerudveien 88.

Videre fremdrift

Når det gjelder arealene innefor borettslagets gjerde og areal via a vis Haugerudveien 76, er fremdriften som tidligere nevnt i første omgang avhengig av Byfornyelsesetaten utspill og kostnadsnivået relatert til områdenes beliggenhet. Vedr. arealet ved Haugerudveien 88 er man avhengig av å få omregulert området med sikte på kjøp.

Hvis fremdriften fører frem til et kjøp, vil dette bli fremlagt for generalforsamlingen til behandling. Hvordan saken vil bli fremlagt fra borettslagets side er avhengig av flere forhold. Området vis avis Haugerudveien 76 er allerede behandlet av generalforsamlingen og er innlemmet i en totalplan for å løse parkeringssituasjonen Totalplanen har en kostnadsramme som ikke må overstiges. Arealet inklusiv kjørevei og parkeringsplasser ved Haugerudveien 88 og arealene innenfor borettslagets gjerde er ikke en del av totalplanen, og må behandles særskilt / i tillegg til eller sett i sammen med totalplanen - hvis fremdriften muliggjør dette.

Sett i lys av trafikk og parkeringssituasjonen for området Haugerudveien og det påtrykk det er i form av krav om ublu leiekostnader for arealer, påtrykk for å presse inn ny bebyggelse med fortetning og krav om å fjerne kjørevei og parkeringsplasser, må det anses å være fornuftig og også sikre tilleggsarealene under forutsetning av at kostnadene kan forsvares.
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


september 2020
1 artikler
mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler