Aktuelt


02
Parkeringshuset - Ulovlig bruk av eiendommen
Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS 
Plan- og Bygningsetaten Ulovlighetsenheten
Boks 364 Sentrum - 0102 OSLO

Att.: Kari Bjørnstad         Oslo. 29. oktober 2009

KRAV OM STANS AV ULOVELIG BRUK ETTER PBL § 113

MELDING OM REGULERINGSSTRIDIG BRUKAV GNR 141 BNR 296 -

FORRETNINGSDRIFT I PARKERINGSHUS

Vårt firma ved undertegnede representerer Solfjellet borettslag som blant annet er leietaker av parkeringsplasser i eksisterende parkeringshus på ovennevnte eiendom.

Gnr 141 bnr  296 er regulert til parkeringshus i plan S- 1137 vedtatt 4. mai 196. ref 5 kart i vedlegg 1 . Eiendommen er tidligere delvis foreslått omregulert til lager, men slikt forslag ble ikke behandlet og vedtatt.

Vår klient har i dag gjort oss oppmerksom på at øverste etasje i parkeringshuset nå - fra og med i dag, - skal tas i bruk til forretningsdrift, noe som vil representere en ulovlig bruk i forhold til gjeldende regulering. Det er pr i dag ikke fremmet eller vedtatt noe forslag til reguleringsendring, på eiendommen, og det er heller ikke omsøkt eller gitt dispensasjon for bruksendring til forretning.

Bruk i strid med gjeldende regulering er ikke omsøkt etaten. Det må derfor settes en stopper for bruken inntil en eventuell søknad om bruksendring eller omregulering er behandlet. Forretningsdrift er et reguleringsformål og en bruk som ikke er forenlig med dagens formål og som åpenbart bringer med seg mer belastning i form av trafikk, besøkende osv. I den grad eier skulle søke omregulering eller dispensasjon for bruksendring på et senere punkt, vil slike forhold måtte vurderes konkret av etaten. Vi forbeholder oss retten til å komme med innsigelser for det tilfellet at det skulle komme inn en formell søknad eller et planforslag vedrørende dette.

Som dokumentasjon på den ulovlige bruken vedlegges:

Vedlegg 2- Avisannonse som viser til at det skal startes garasjeportsenter på eiendommen

Vedlegg 3- Utskrift fra nettsiden til Crawford Center som viser til at ny butikk åpnes i dag

Vedlegg 4- Bilde av oppsetting av skilt på parkeringshusets fasade med reklame for senteret.

På denne bakgrunn ber vi om at etaten umiddelbart pålegger eier av eiendommen å opphøre med den ulovlige bruken av eiendommen. Dette med hjemmel i pbl § 113   hvoretter etaten kan gi den ansvarlige pålegge med frist om retting. herunder forbud mot fortsatt virksomhet.

Vi ber også etaten vurdere krav om fjerning av skilt på fasaden som ledd i sin oppfølgning av saken.

Det er særlig viktig med en umiddelbar reaksjon og oppfølgning. da det i vedlegg 2 annonseres med "stor åpningsfest torsdag. fredag og lørdag", noe som vil skape ekstra belastning disse dagene for den planlagte driften antas å komme i gang neste uke.

Vi ber også etaten iverksette de tiltak og sanksjoner som finnes nødvendig for å sikre opphør av den ulovlige bruken, ref pbl § 113.

Eier av eiendommen er Solfjellet Parkering AS, ref utskrift i vedlegg 5. Deres leietaker Crawford Center Oslo, har kontaktinformasjon som fremgår av vedlagte bilag 1.

Med vennlig hilsen         Torkildsen. Tennøe & co. Advokatfirma AS

 
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler