Aktuelt


21
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solfjellet Borettslag

----------------------------------------------------------------------------
Møtedato:                  25.4.2018

Møtetidspunkt:        18:00

Møtested:                  Haugerud kirke

Til stede:                     109 andelseiere, 17 representert ved fullmakt, totalt 126 stemmeberettigede.
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten.

Møtet ble åpnet av Terje Aas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Konstituering

A    Valg av møteleder

Som møteleder ble Terje Aas foreslått.

Vedtak: Iht. Borettslagslovens § 7-9, 1. punkt.

 

B     Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent.

 

C     Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Nina Christin Braaten foreslått. Som protokollvitne ble Monika Nikolaisen foreslått.

Vedtak: Godkjent.

 

D    Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017

A    Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

 

B     Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 430 000.

Vedtak: Godkjent.

 

Godtgjørelse til grøntutvalget ble foreslått satt til kr 30 000

Vedtak: Godkjent.

 

Godtgjørelse til dyreutvalget ble foreslått satt til kr 30 000

Vedtak: Godkjent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Behandling av innkomne forslag og saker
  1. Forslag fra Terrab, Haugerudveien 84 om utvidelse og innglassing av balkonger

Vedtak: Forslaget falt mot 110 stemmer.

 

  1. Forslag fra styret om endring av husordensregel punkt 13 balkonger

Vedtak: Forslaget vedtatt mot 5 stemmer.

 

  1. Forslag fra Anne Line Hessen, Haugerudveien 80 om uttynning av kollen

Forslag til vedtak: Styret anbefaler generalforsamlingen å ikke ta forslaget til følge, da styret har egne rutiner for å ivareta grøntområdene.

Benkeforslag fra Cecilie von Krogh, Haugerudvn. 74: Generalforsamlingen tar Hennens brev til etterretning og foreslår at styret tar hensyn til de som ulike plager og manglene utsyn. Det bør gjøres nødvendige grep for å tynne kollen til beste for dem som bl. A. har pollenallergi og generell trivsel.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt med 93 mot 33 stemmer.

 

  1. Forslag fra Bjørn Olav Ruud, Haugerudveien 74 om infrastruktur for lading av hybrid- og elbiler

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar til etterretning at styret har igangsatt et prosjekt vedr. mulighet gjort opprettelse av eilbilplass og at styret ovenfor andelseiere vil informere når det foreligger mer konkrete opplysninger i saksforholdet.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt med 122 mot 4 stemmer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Valg av tillitsvalgte

A    Som styreleder for 2 år, ble Terje Aas foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

B     Som styremedlem for 2 år, ble Stein Even Graadahl foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Sølvi Helen Klaussen foreslått.

Saksopplysning: Stein Even Graadahl har trukket seg fra styret.

Benkeforslag om Gøril Eia.

Vedtak: Sølvi Helen Klaussen og Gøril Eia ble valgt ved akklamasjon.

 

C     Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Gundersen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Käthe Lise Hermstad foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

D    Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

       Edel Esse, Rebecca Solvi, Jan Erik Kleiv

Vedtak: De ble valgt.

 

E     Dyreutvalg for 1 år

       Martin Gjellum,    Kurt Madsen, Tom Nørve, Sara Elisabeth Kylgård

Vedtak: De ble valgt.

 

F     Grøntutvalg for 1 år

Edel Marie Esse, Sigmund Tørris Dahlsrud

Vedtak: De ble valgt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 19:30.  Protokollen signeres av

 

Terje Aas /s/                                                                                                  Nina Christin Braaten /s/

Møteleder                                                                                                       Fører av protokollen

 

Monika Nikolaisen /s/

Protokollvitne                                                                                               

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Rolle

Navn

Adresse

Valgt for

Leder

Terje Aas

Haugerudveien 72   0674 Oslo

2018-2020

Nestleder

Mette Holmen

Haugerudveien 74   0674 Oslo

2017-2019

Styremedlem

Gøril Eia

Haugerudveien 76   0674 Oslo

2018-2020

Styremedlem

Sølvi Helen Klaussen

Haugerudveien 80   0674 Oslo

2018-2020

Styremedlem

Roald Silnes

Haugerudveien 82   0674 Oslo

2017-2019

Varamedlem

Bjørn Gundersen

Haugerudveien 80   0674 Oslo

2018-2019

Varamedlem

Kathe Lise Hermstad

Haugerudveien 80   0674 Oslo

2018-2019
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler