Aktuelt


30
Protokoll fra ordinær generalforsamling 2019

Protokollfra ordinær generalforsamling i Solfjellet Borettslag

Møtedato:                07.05.2019

Møtetidspunkt:       18.00

Møtested:                 Haugerud kirke

Til stede: 50 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 53 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin B Karlsen. Møtet ble åpnet av Terje Aas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Konstituering

A               Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent.

 

B               Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Nina Christin B Karlsen foreslått. Som protokollvitne ble Inger Lise Jacobsen foreslått.

Vedtak: Valgt.

 

C               Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018

A               Behandling av årsrapport og regnskap for 2018

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

 

B               Overføring av årets resultat til balansen

Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Vedtak: Godkjent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Fastsettelse av godtgjørelser
  1. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 430 000.

Vedtak: Godkjent.

 

  1. Godtgjørelse til grøntutvalget ble foreslått satt til kr 30 000.

Benkeforslag om kr 40 000 til grøntutvalget.

Vedtak: Kr 40 000 ble vedtatt.

 

  1. Godtgjørelse til dyreutvalget ble foreslått satt til kr 30 000.

Benkeforslag om kr 20 000 til dyreutvalget.

Vedtak: Kr 30 000 ble vedtatt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Behandling av innkomne forslag og saker

 

A               Forslag fra Slavoljub Markovic om opprettelse av 1-2 rom for reparasjon av sykler

Styrets innstilling

Styret kan ikke gi sin tilslutning til forslaget og anbefaler generalforsamlingen å avvise forslaget.

Vedtak: Forslaget ble avvist med 38 ja og 15 nei (skriftlig votering).

 

B               Forslag fra William Sæbø om tilgang til å bruke vaskerier på søndager og helligdager

Styrets innstilling

Styret kan ikke gi sin tilslutning til forslaget og anbefaler generalforsamlingen å avvise forslaget.

Vedtak: Forslaget ble avvist med 44 ja og 9 nei (skriftlig votering).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Valg av tillitsvalgte

A               Som styremedlem for 2 år, ble Mette Holmen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Roald Silnes foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

B               Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Gundersen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Käthe Lise Hermstad foreslått.

Benkeforslag om:

Som varamedlem for 1 år, ble Bolette Stouenberg Lindholdt foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble William Giffen Sæbø foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C               Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Terje Aas

Delegert Mette Holmen

Varadelegert Sølvi Helen Klaussen        

Varadelegert Roald Silnes      

Vedtak: De ble valgt.

 

D               Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

                  Edel Marie Esse og Jan Erik Juvet Kleiv

Benkeforslag om: Linda Madsen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

E                Som representanter i grøntutvalget for 1 år, ble foreslått

                  Edel Marie Esse og Sigmund Tørris Dahlsrud

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

F                Som representanter i dyreutvalget for 1 år, ble foreslått

                  Kurt Madsen, Tom Nørve, Sara Elisabeth Kylgård og Monica Egilsdatter

Sara Elisabeth Kylgård trekker seg fra utvalget pga. fraflytting.

Benkeforslag om: Rebecca Solvi.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 18:35.  Protokollen signeres av

 

Terje Aas /s/            Nina Christin Braaten Karlsen /s/                           Inger-Lise Jacobsen /s/

Møteleder                Fører av protokollen                                                   Protokollvitne
abonner på RSS 25 Latest Articles

Arkiv


mai 2020
2 artikler
mai 2019
1 artikler
februar 2019
1 artikler
oktober 2018
4 artikler
februar 2018
1 artikler
oktober 2017
4 artikler
september 2017
1 artikler
april 2017
1 artikler
desember 2016
1 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
3 artikler
november 2015
1 artikler
juli 2015
2 artikler
april 2015
1 artikler
desember 2014
3 artikler
august 2014
3 artikler
juli 2014
1 artikler
mai 2014
2 artikler
februar 2014
3 artikler
november 2013
2 artikler
september 2013
1 artikler
juni 2013
2 artikler
april 2013
2 artikler
februar 2013
2 artikler
november 2012
1 artikler
oktober 2012
5 artikler
april 2012
1 artikler
mars 2012
1 artikler
februar 2012
1 artikler
januar 2012
2 artikler
desember 2011
1 artikler
november 2011
5 artikler
august 2011
1 artikler
juli 2011
1 artikler
mai 2011
4 artikler
april 2011
2 artikler
mars 2011
1 artikler
februar 2011
4 artikler
januar 2011
2 artikler
desember 2010
3 artikler
oktober 2010
4 artikler
september 2010
5 artikler
juni 2010
7 artikler
mars 2010
3 artikler
februar 2010
8 artikler
desember 2009
6 artikler
september 2009
5 artikler
august 2009
3 artikler
juni 2009
4 artikler
mai 2009
4 artikler
april 2009
1 artikler
mars 2009
5 artikler
februar 2009
5 artikler
januar 2009
2 artikler
desember 2008
2 artikler
november 2008
4 artikler
oktober 2008
5 artikler
september 2008
1 artikler
august 2008
2 artikler
juni 2008
3 artikler
mai 2008
3 artikler
mars 2008
7 artikler
februar 2008
5 artikler
januar 2008
1 artikler
november 2007
5 artikler
oktober 2007
1 artikler
september 2007
4 artikler
august 2007
5 artikler
juni 2007
3 artikler
mai 2007
2 artikler
april 2007
3 artikler
mars 2007
3 artikler
januar 2007
3 artikler
desember 2006
2 artikler
november 2006
5 artikler
oktober 2006
3 artikler
september 2006
2 artikler
august 2006
4 artikler
juni 2006
1 artikler
mai 2006
5 artikler
april 2006
1 artikler
mars 2006
2 artikler
februar 2006
2 artikler
januar 2006
2 artikler
desember 2005
2 artikler
november 2005
2 artikler
oktober 2005
3 artikler
september 2005
2 artikler
august 2005
3 artikler
juli 2005
1 artikler
juni 2005
4 artikler
mai 2005
3 artikler
april 2005
4 artikler
mars 2005
3 artikler
januar 2005
5 artikler
desember 2004
4 artikler
november 2004
3 artikler
oktober 2004
8 artikler
august 2004
7 artikler
juni 2004
3 artikler
mai 2004
4 artikler
april 2004
1 artikler
mars 2004
6 artikler
februar 2004
5 artikler
januar 2004
6 artikler
desember 2003
4 artikler
november 2003
11 artikler
oktober 2003
6 artikler
september 2003
4 artikler
august 2003
9 artikler
juli 2003
4 artikler
juni 2003
7 artikler
mai 2003
8 artikler
april 2003
5 artikler
mars 2003
10 artikler
februar 2003
4 artikler
januar 2003
9 artikler
desember 2002
11 artikler
november 2002
16 artikler
oktober 2002
8 artikler