På denne siden gjengis diverse tilbud overfor beboere fra diverse eksterne leverandører. Beboerne står fritt til å benytte seg av tilbudene og inngår selv direkte avtale med de enkelte tilbydere. Solfjellet Borettslager er ikke part i en avtale mellom tilbyder og beboer. Eventuelle feil/ reklamasjoner må beboer selv ta opp med den tilbyder som de har kjøp tjenesten / varen fra. 

 

Ved å trykke på en lenkene under laster du opp tilbud i pdf format.

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at de oppgitte priser er 2016 priser som reguleres år for år. Avklar pris på forhånd med leverandørene.

 

Tilbud på persienner - 

 

Tilbud på solskjerming til balkonger