Energiattest og erklæring for leiligheter: 2 roms - øst - 1. etasjer

 
105 - 111 - 117 - 123 - 129 - 135 -141 147 -153
 
Energiattesten er påført kun et leilighetsnummer men gjelder for samtlige av disse leiligheter. Du må derfor sammen med attesten skrive ut erklæringen som bevitner dette.
 
Bokstaven i energimerket er fastsatt ut fra bygningskonstruksjonen. Fargen indikerer at leiligheten benytter mye fornybar energi og lite fossilt brennsel og strøm til fyring og forbruksvann.
 
 
Last ned: